1 Minute
Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video

Download CapCut China – Jianying mod apk v9.6.0 for Android

简单好用切割变速倒放,功能简单易学,留下每个精彩瞬间。· 「切割」快速自由分割视频,一键剪切视频。· 「变速」0.2倍至4倍,节奏快慢自由掌控。· 「倒放」时间倒流,感受不一样的视频。· 「画布」多种比例和颜色随心切换。· 「转场」支持交叉互溶、闪黑、擦除等多种效果贴纸文本精致好看的贴纸和字体,给你的视频加点乐趣。·「...
Read More