Download 放置時代 mod apk v1.0.30 for Android

Tên 放置时代
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 19.7MB
thời gian tải xuống 7230
Nhà xuất bản 菜菜菜工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 04/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 放置时代 Google Play

mod menu:

放置时代 năng lượng vô hạn

放置时代 Trình bày trò chơi :

这是一款休闲的挂机放置游戏,通过收集资源,扩大领地,升级科技,对外战争……

放置时代 Ảnh chụp trò chơi :

放置时代(năng lượng vô hạn) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

放置时代(năng lượng vô hạn) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

放置时代(năng lượng vô hạn) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

放置时代(năng lượng vô hạn) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

放置时代 (19.7MB)

菜菜菜工作室

Learn More →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *