Download 死神VS火影炫光改 mod apk v1.3.1 for Android

Tên 死神VS火影炫光改
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 250.3MB
thời gian tải xuống 5239
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 死神VS火影炫光改 Google Play

mod menu:

死神VS火影炫光改 mod mới

死神VS火影炫光改 Trình bày trò chơi :

《死神vs火影》是一款横版2D格斗、总点击量超过100万次人次的知名游戏!《死神vs火影》有着丰富多样的人物池,容易上手的界面设计,如臂使指的技能操作,呼之即来的辅助角色,更加真实的耐力系统,变化多端的幽步连招,不断优化平衡的角色属性,持续更新的新角色,还有新增的buff机制,给玩家以优秀的游戏体验!

瞬杀:瞬身与必杀组合运用的技巧,以瞬身状态发出大招往往能确保命中率。
迫防:通过强力的或多次攻击的方式迫使对手防御的技巧。
不意打:无明显目的的连续攻击压制与起手或者集气移动,如虚护kj压制起手,归刃kj压制起手,小乌kj压制起手、咒佐sj压制起手,茶渡sj集气移动,鸣人wu ku集气移动。能够安全压制起手或集气的技能可以用于不意打。
滑步:即将跳跃登上台阶时按住j,之后发动突进技不受因掉落台阶而中断的影响。
预判/先读:在对手做出行动之前预先判断出对手下一步的行动,高手的心战能力通常较强,可以把握战斗的主动权。
瞬时反应:通过对手的技能的前摇判断出对手即将进行的行动,一种近似存在于理论中的能力,电脑用的出神入化。
反应:通过对手当前行为作出相应行为的行动,一个高手必须具备良好的反应能力。

死神VS火影炫光改 Ảnh chụp trò chơi :

死神VS火影炫光改(mod mới) screenshot image 1

死神VS火影炫光改(mod mới) screenshot image 2

死神VS火影炫光改(mod mới) screenshot image 3

死神VS火影炫光改(mod mới) screenshot image 4

死神VS火影炫光改(mod mới) screenshot image 5

死神VS火影炫光改 (250.3MB)

海王星工作室

Learn More →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *