Download My Mini Mart mod apk v1.15.10 for Android

Tên My Mini Mart
Loại Hoạt động
KÍCH THƯỚC 74.7MB
thời gian tải xuống 4759
Nhà xuất bản Supersonic Studios LTD
ghi bàn 5.1
Ngày xuất bản 21/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play My Mini Mart Google Play

mod menu:

My Mini Mart tiền không giới hạn
Lời khuyên tốt:
Một số mô hình có thể không hoạt động bình thường, xin vui lòng cho người chơi biết!

My Mini Mart Trình bày trò chơi :

Embark on a relaxing yet challenging journey of running your own Mini Mart.

Grow organic plants, tend to your animals, & sell produce to customers.

Hire, Build and Expand!

Can you grow your Mini Mart to an empire?

My Mini Mart Ảnh chụp trò chơi :

My Mini Mart(tiền không giới hạn) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

My Mini Mart(tiền không giới hạn) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

My Mini Mart(tiền không giới hạn) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

My Mini Mart(tiền không giới hạn) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

My Mini Mart(tiền không giới hạn) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

My Mini Mart (74.7MB)

Supersonic Studios LTD

Learn More →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *