Download Save the Doge mod apk v1.0.5.7 for Android

Tên Save the Doge
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 72.7MB
thời gian tải xuống 7589
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 7.0
Ngày xuất bản 23/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Save the Doge Google Play

mod menu:

Save the Doge Nhận phần thưởng vì không xem quảng cáo

Save the Doge Trình bày trò chơi :

Oops! These bees are dangerous!

Doge is in danger! Could you protect Doge from the bad bees?

How to Play
🐝 Touch the screen to draw a line.

🐝 Hold on 10 seconds to prevent the bees from hurting Doge.

🐝 Use less ink to get higher rate!

Save the Doge Ảnh chụp trò chơi :

Save the Doge(Không quảng cáo) screenshot image 1

Save the Doge(Không quảng cáo) screenshot image 2

Save the Doge(Không quảng cáo) screenshot image 3

Save the Doge(Không quảng cáo) screenshot image 4

Save the Doge (72.7MB)

海王星工作室

Learn More →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *