Download scary granny horror 2 mod apk v1.0 for Android

Tên scary granny horror 2
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 48.3MB
thời gian tải xuống 6460
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 23/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play scary granny horror 2 Google Play

mod menu:

scary granny horror 2 Mod mới

scary granny horror 2 Trình bày trò chơi :

爷爷和奶奶房子逃生是一个恐怖游戏,你将被一个疯狂的爷爷和一个可怕的奶奶追逐。哦,他们喜欢玩捉迷藏。当然,这不是一种普通的捉迷藏 – 而是一种艰难的生存体验。爷爷和奶奶总能找到一个新的受害者来玩他们残酷的生存游戏。你的逃生并不容易,因为奶奶和爷爷是非常有经验的猎人。

scary granny horror 2 Ảnh chụp trò chơi :

scary granny horror 2(Mod mới) screenshot image 1

scary granny horror 2(Mod mới) screenshot image 2

scary granny horror 2(Mod mới) screenshot image 3

scary granny horror 2(Mod mới) screenshot image 4

scary granny horror 2 (48.3MB)

海王星工作室

Learn More →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *