Download Weather Satellite Image Taiwan mod apk v1.1.2 for Android

Tên Weather Satellite Image Taiwan
Loại Thời tiết
KÍCH THƯỚC
thời gian tải xuống 7848
Nhà xuất bản cgKim
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Weather Satellite Image Taiwan Google Play

mod menu:

Weather Satellite Image Taiwan

Weather Satellite Image Taiwan Trình bày trò chơi :

* live satellite image
* live radar image
* Visible, infrared, and radar images

* Depending on the area
1. Taiwan
2. East Asia
3. Earth

1. Infrared satellite image
2. tone satellite image
3. visible satellite image
4. radar image
5. temperature image
6. Accumulated precipitation
7. Forecast Rainfall

* Permission
Internet access

source : Central Weather Bureau TAIWAN

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp trò chơi :

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp màn hình trò chơi

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp màn hình trò chơi

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp màn hình trò chơi

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp màn hình trò chơi

Weather Satellite Image Taiwan Ảnh chụp màn hình trò chơi

Weather Satellite Image Taiwan ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *